NETTSPANSK og LibroELE

Institutt for fremmedspråk ved Universitetet i Bergen tilbyr i samarbeid med Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) et årsstudium i spansk språk og latinamerikastudier. Studiet er 100% nettbasert.

Studiet krever forkunnskaper i spansk tilsvarende Spansk II fra videregående skole. Dersom du mangler forkunnskaper kan du ta vårt nettbaserte begynnerkurs i spansk språk: Libro ELE.

All undervisning på Nettspansk foregår i vårt virtuelle klasserom. I denne presentasjonen viser vi innholdet i Nettspansk og samtidig får du et inntrykk av hvordan undervisnignen foregår.

Mens du venter...

Nettressurser